O islamie w kilku słowach

Wybierając się w podróż do krajów muzułmańskich,warto zadać sobie trud i przyswoić nieco informacji o panujących tam obyczajach.

Muzułmanie to wyznawcy islamu,religii,która kształtuje nie tylko sferę duchową,ale i społeczną,gospodarczą i kulturową.

Poniżej kilka podstawowych informacji i pojęć,
dotyczących drugiej pod względem liczby wyznawców,religii świata.

Maroko,meczet

Islam
…to religia od Boga.
Nazwę dla niej wybrał Allah.
“Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię.”(Koran 5:3)

Muzułmanie twierdzą,że słowo islam ma wiele wspólnego ze słowem salam, które oznacza „pokój”

Maroko

Allah
… jest Jeden, nie jest do nikogo i niczego podobny, jest Stwórcą, jest Wszechwiedzący i Wszechmogący.
Jest Miłosierny, Litościwy i Wieczny (nie urodził się i nie umrze).

Koran
…został objawiony prorokowi Mahometowi( Muhammadowi),a objawił go sam Allah, poprzez anioła Gabriela.
“Zaprawdę, to jest Koran szlachetny!(…)Jest to objawienie od Pana światów (Allaha)!”(Koran 56:77-80)

“Zaprawdę, My (Allah) zesłaliśmy tobie (Muhammadzie) Koran zesłaniem rzeczywistym!”(Koran 76:23)

Allah zsyłał Mahometowi Koran kawałek po kawałku, przez 23 lata,a on przekazywał go swoim towarzyszom,którzy go zapamiętywali i zapisywali.
Muzułmanie wierzą,że Koran nie mógłby być stworzony przez nikogo poza Bogiem,bo jest doskonały,zarówno pod względem językowym, jak i pod względem treści,a coś tak doskonałego mógł stworzyć tylko Bóg.

“Jeśliby się zebrali ludzie i dżiny, aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu, to oni nie zdołaliby uczynić nic podobnego, nawet gdyby się wzajemnie wspomagali.”(Koran 17:88)

Po śmierci Mahometa, wszystko zostało spisane w jednej księdze.
Każdy muzułmanin powinien znać Koran,bo zawiera wskazówki jak wierzyć, żyć i jak się zachowywać.

Prorok Mahomet
… urodził się w 571 roku w Mekce, w Arabii. Ojciec Abdullah nie doczekał jego narodzin,a matka Amina zmarła,gdy miał 6 lat.Opiekę nad chłopcem przejął dziadek Abd al-Muttalib,a dwa lata później,po jego śmierci,wujek Abu Talib,któremu często towarzyszył w wyprawach handlowych. Później zatrudnia go,bogata wdowa Chadidża,by prowadził jej karawany. Pobierają się i żyją w Mekce, razem ze swoimi dziećmi. Mahomet często odbywał samotne wycieczki do groty Hira,gdzie pewnego dnia (w wieku 40 lat)ukazał mu się anioł Gabriel, który do niego przemówił.

“Głoś, w imię twego Pana, który stworzył. Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej.”(Koran 96:1-3)
Było to pierwsze objawienie od Allaha, które anioł Gabriel przekazał Mahometowi.Kolejne,otrzymywał przez następne 23 lata.
Mahomet uczył ludzi islamu.Miał wielu zwolenników,ale i przeciwników.
Po nieudanej próbie pozbawienia go życia(622 rok), opuszcza Mekkę i emigruje do Medyny,gdzie zjednuje sobie kolejnych zwolenników.
W ciągu kolejnych lat plemiona Arabów z Mekki toczą bitwy z muzułmanami z Medyny,by w 628 roku podpisać rozejm na 10 lat. Pakt ten zostaje zerwany w 629 roku przez niemuzułmanów z Mekki. Mahomet bez przelewu krwi zdobywa Mekkę,a wielu ludzi przyjmuje wtedy islam.
Mahomet umiera w Medynie w 632 roku w wieku 63 lat,a na czele muzułmanów staje jego teść, Abu Bakr, który przyjmuje tytuł kalifa, czyli następcy Proroka.

Hadisy
… to przekazy, opisy tego, co powiedział lub zrobił Mahomet.
Pozwalają one lepiej zrozumieć islam,pokazują jaki był Prorok i jak się zachowywał w różnych sytuacjach, co stanowi wykładnię dla muzułmanina.
Ośmiu uczonych dokonywało zapisów,między innymi Al-Buchari i Al-Muslim.

Sunna (tradycja)
…to zbiór zasad wynikających z hadisów.

PIĘĆ FILARÓW ISLAMU
(każdy muzułmanin ma pięć obowiązków)

1.Świadectwo wiary – Szachada
…to szczere wyznanie wiary płynące z serca.
„Składam świadectwo, że nie ma bogów poza Allah / Jednym Bogiem i składam świadectwo, że Muhammad jest wysłannikiem Jednego Boga.”

2.Modlitwa – Salaah
…to obowiązkowa modlitwa,wykonywana pięć razy dziennie.

3.Jałmużna – Zakat
…to słowo oznacza zarówno „oczyszczenie” jak i „wzrost”.
Majątek jest oczyszczany przez odłożenie części pieniędzy dla osób potrzebujących,czyli dla społeczeństwa,co przywrócić ma równowagę i nowy wzrost.

4.Post – As-Saum
…to powstrzymywanie się od jedzenia,picia i stosunków seksualnych.
Taki post odbywa się każdego roku w miesiącu Ramadan,od świtu do zmierzchu.

5. Pielgrzymka – Hadż
…to obowiązek dla muzułmanina (o ile pozwala mu na to jego zdrowie i majątek),
by przynajmniej raz w życiu, odbyć pielgrzymkę do Mekki.

Ten rytuał swoimi korzeniami sięga epoki przedmuzułmańskiej.
Mekka była dla Arabów miejscem spotkań kupieckich i religijnych.
Pierwszą Al-Kabę zbudował Adam,lecz uległa ona zniszczeniu w czasie potopu. Odbudował ją Ibrahim (Abraham)oraz jego syn Isma’il (Izmael). Abraham przedstawiany jest tu,jako praojciec Arabów poprzez Izmaela, bezpośredniego przodka Arabów.
Wokół Kaby został zbudowany meczet Masdżid al-Haram, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany.
Muzułmanie powinni odwiedzać świątynię Al-Kabę, ponieważ był to dom Boga, zbudowany na rozkaz ojca ich przodka Izmaela.

Powiadamiaj mnie o nowych postach
Powiązane wpisy

Moje konto

2019-05-17 07:56:58

1

Boulay Bousselham

2018-04-02 10:26:46

1

Wędka czy rybka?

2017-04-03 18:57:38

1

W drodze do Dakaru

2017-05-08 09:28:34

1

Szlak El-Hagounia-Haoui en Naam

2019-09-02 05:15:21

1

Related posts

Leave a Comment

CommentLuv badge

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.